Tjenester

Opps tilbyr sine tjenester til private, offentlige institusjoner og bedrifter


Stina er kursholder, veileder og foredragsholder. Hun tilbyr kurs i;


- Motiverende intervju (Samtaler, Miller og Rollnick)

- Mindfulness (8 ukers kurs, bygger på MBSR, John Kabat-Zinn)

- Yoga, for barn og ungdom (Medisinsk yoga)

- Kurs i god selvfølelse (Diameta)

- Individuell veiledning


Stina holder også foredrag i temaer innenfor kommunikasjon, relasjoner, samspill, selvfølelse, selvtillit, selvutvikling, emosjonell intelligens, konfliktløsning, pust etc.
Jeg skaper en relasjon til deg/ dere, bygget på;


Tillit - Trygghet - & Respekt


Velkommen til et konstruktivt, godt samarbeid!


Les mer om MI på:

Mint (Motivational Intervjuing Network og Trainers)


http://www.motivationalinterviewing.org


Les mer om Mindfulness på:


https://www.mindfulness-network.org/index.php


http://www.nfon.no


http://scat.no


Les mer om kurs i God selvfølelse på:


http://www.diameta.no